De planning van de Floriade: een bijzondere uitdaging

Eigenlijk is de totstandbrenging van elk complex project een bijzondere uitdaging. Maar de planning van de Floriade is alleen al door de omvang van de publieke toegankelijkheid en de verwachtingen van de opdrachtgever, van de tuinbouwsector, de Nederlandse regering alsmede de provincie Limburg en de gastregio Venlo, iets heel bijzonders.

Floriade Innovatoren

De verwachting is niet alleen om op termijn een uniek landschapspark te presenteren dat op een vooraanstaande manier openbaar toegankelijk is. Veel meer nog wordt verwacht dat het project tevens een succesvolle katalysator voor de economische ontwikkeling van het gehele gebied wordt.

De complexiteit van een Floriade is enorm gedifferentieerd en beperkt zich niet slechts tot technische en kwalitatieve aspecten. Om te beginnen is er een tijdelijke, steeds wisselende organisatie die nieuw wordt samengesteld en die verschillende voorstellingen van de Floriade met zich brengt. Dat heeft tot gevolg dat ook de opdrachtnemers voor de architectuur, techniek en uitvoering geen opdrachtgever in klassieke zin aantreffen. Het realiseren van de Floriade wordt veel meer een gemeenschappelijke uitdaging van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Een goed voorbeeld in deze samenhang is de verduidelijking van het thema duurzaamheid. Opdrachtgevers en architecten hebben op basis van creatieve duurzaamheidprincipes – de principes van de Floriade van Venlo – het thema duurzaamheid gezamenlijk tijdens de bouw van het Floriadepark op alle gebieden van techniek en architectuur gestalte gegeven.

Een andere uitdaging is het feit dat er tijdens de voorbereiding totaal verschillende karaktereigenschappen van de medewerkers worden gevraagd. Tijdens de conceptfase creativiteit en openheid, in de specificatiefase structureren en beslissen, tijdens de realisatiefase doelgerichtheid en doorzettingsvermogen en in de bedrijfsfase flexibiliteit. Vanwege de vele deelnemende interessegroepen en het internationale karakter van de Floriade komen daar in alle fases nog openhartigheid en diplomatie bij.

Bij de technische uitdagingen is vooral de combinatie van een tijdelijke tuinbouwtentoonstelling met het permanente gebruik van het businesspark te noemen, net als de bijzondere kwaliteit van de landschapsarchitectuur die tegemoet moet komen aan de uiteenlopende behoeften van een breed publiek. Het Floriadepark moet behalve bij tuinliefhebbers, gezinnen en kinderen ook bij een breed vakpubliek langdurig in herinnering blijven.

Ten slotte is de enorme logistieke uitdaging tijdens de laatste maanden van de realisatie van de Floriade het noemen waard. In deze laatste fase moeten, naast de eigen activiteiten voor de totstandbrenging van het Floriadepark, de onder eigen verantwoordelijkheid vallende bouw- en opbouwactiviteiten voor de bijdragen van meer dan 100 deelnemers (landen, organisaties en bedrijven) worden geïntegreerd. Een open mind alsmede respect voor andere culturen is voor het gehele team noodzakelijk om in dit bijzonder multiculturele en -disciplinaire milieu succesvol te kunnen zijn.

Door deze veelzijdigheid is de planning van de Floriade niet alleen een bijzondere uitdaging, het is nog meer een respectabele en unieke ervaring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation