Regio Venlo Floriade 2012: Architectuur en communicatie

Het centrale uitgangspunt van de Floriade is het motto: Maak deel uit van het theater van de natuur, geraak dichter bij de kwaliteit van het leven (Be part of the theatre in nature, get closer to the quality of Life). De vijf thema’s van de Nederlandse tuinbouwsector, Environment, Green Engine, Education & Innovation, Relax & Heal en World Show Stage, zijn daaraan gerelateerd.

Zowel het motto als de vijf thema’s zullen in een belevingsrijke vorm aan de bezoekers worden gepresenteerd. Volgens de definitie is beleving een blijvende, individuele, positieve ervaring. Volgens ‘The Experience Economy’ van B.J. Pine en J.H. Gilmore moet een beleving aan de criteria Entertainment, Educatie, Esthetiek en Escape voldoen.

Floriade 2012

Floriade 2012

Daarnaast moet de architectuur van de Floriade net zo veelzijdig zijn als de vele doelgroepen: tuinliefhebbers, gezinnen, kinderen en vakmensen.

Het begrip architectuur is voor de Floriade te betrekken op landschapsarchitectuur, stedenbouwkundige architectuur en Public Design. Voor de Floriade is de landschapsarchitectuur natuurlijk het belangrijkst. Stedenbouwkundige architectuur en Public Design mogen niet overheersen, maar moeten de werking van de landschapsarchitectuur versterken.

Het thema duurzaamheid wordt in het kader van de Floriade op een bijzondere manier vertaald. Creatieve principes vormen het uitgangspunt voor een duurzame architectuur en totstandkoming van de Floriade, geheel volgens de Cradle to Cradle-filosofie van prof. Micheal Braungardt en Bill McDonough. Deze handelwijze wordt op alle gebieden in harmonie met het economische kader doorgevoerd. Rekening houden met bestaande groenstructuren, archeologische en cultuurhistorische elementen, waterconcepten of de inrichting van extensieve en intensieve groenstructuren kunnen hiermee in samenhang worden genoemd.

De vertaling van de eerder genoemde Experience Theory is in de architectuur van de Floriade op de volgende manier opgenomen:

  • Entertainment: verscheidenheid en openheid in de vormgeving van de beplanting en landschappen, die rijk zijn aan afwisseling en uitnodigen tot spelen en bewegen – steeds terugkerende stille impulsen van de vormgeving.
  • Educatie: trends en beplantingen die uitnodigen tot toepassing in privétuinen.
  • Esthetiek: het samenspel van stedenbouwkundige, landschapsvormgeving en de beplanting.
  • Escape: de natuurlijke, groene omgeving creëert vijf van de buitenwereld afgesloten themavelden, over het park verdeelde, natuurlijke rustgebieden die uitnodigen de natuur in te trekken.

De vijf toekomstthema’s van de tuinbouwsector Environment, Green Engine, Education & Innovation, Relax & Heal en World Show Stage worden intuïtief overgebracht door vijf verschillende landschapsarchitecturen die in een natuurlijk, groen casco ingebed zijn. Het centrale thema wordt vervolgens aangetroffen in samenspel met alle afzonderlijke onderdelen.

De architectuur van het Floriadepark heeft een bijzondere opdracht gekregen, in samenhang met zelfstandige en zeer gevarieerde bijdragen van de Floriade, namelijk om de bebouwing in te bedden en te versterken. Het is zeker een van de grootste uitdagingen om niet de competitie aan te gaan met de architectuurstijlen uit de hele wereld.

Een verdere communicatieve eis aan de architectuur van de Floriade is van psychologische aard. Crowd en Mood Management zijn hier de centrale steekwoorden. De architectuur van de Floriade heeft door vormgeving, materiaalgebruik en beplanting intuïtief invloed op de gedragingen van bezoekers, zoals bewegen, verspreiden, spelen en uitrusten. In deze samenhang kan ook op het samenspel van intensieve en extensieve gebieden alsmede de kwaliteit van het amusement van het Floriadepark de nadruk worden gelegd.

Het harmonisch samengaan van alle communicatieve opdrachten aan de architectuur van het Floriadepark vormt de basis voor een belevingsvolle dag op de Floriade, die in de talrijke inzendingen van zeer uiteenlopende aard meerdere hoogtepunten zal vinden.

Sven Stimac,
Project Director Floriade, mei 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation